برچسب - نوروز

و انتهای این قصه‌ی سرد و سفید، همیشه سبز خواهد بود. تا رسیدن سال نو، تنها یک سلام خورشید باقی است.

آغاز مبارک

سال ۱۳۹۵ با تمام خاطرات خوب و بدش گذشت. سالی که تورم به زیر ده درصد رسید ولی رکود و بیکاری آزاردهنده بود، اما چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای را نوید می‌داد. سالی که شرکت‌های یادگیرنده و تندآموز در همین بستر نامناسب اقتصادی دست‌آورد‌های خوبی داشتند. سالی که سازمان‌های توجه‌کننده به مباحث مغزافزاری و دل‌افزاری در همین فضای محیط کلان سخت، موفقیت‌های قابل تحسینی داشتند. پس نقش عوامل درون سازمانی خصوصا فلسفه و استراتژی که از سوی مدیران ارشد تدوین می‌شوند را [...]