برچسب - فروشگاه رفاه

بهره مندی اعضای فعال انجمن علمی بازاریابی ایران از حواله های تبلیغاتی فروشگاه های زنجیره ای رفاه

احتراماً به استحضار میرساند؛ "فروشگاههای زنجیره ای رفاه" با داشتن 235 شعبه در سراسر کشور و ماهانه 1میلیون و 800 هزار مشتری از دهک های درآمدی مختلف جامعه، توانسته است به فضای رسانه ای موثر در امر تبلیغات تبدیل گردد. در حال حاضر با تغییر وضعیت سهامداران و بهره مندی از جدیدترین متدهای روز فروشگاهی دنیا، فروشگاههای نسل نو رفاه در حال توسعه میباشند؛ که این امر منجر به افزایش رضایت و حجم خرید از این فروشگاه ها گردیده است. لذا [...]