قوانین و شرایط عضویت

با تشکر فراوان از توجه شما به انجمن علمی بازاریابی ایران و تمایلتان برای پیوستن به جامعه بازاریابان علمی ایران، امیدواریم که فرصت همکاری با شما برای انجمن علمی بازاریابی ایران مهیا شود. ابتدا تقاضا داریم شرایط مربوط به عضویت در جامعه بازاریابان علمی ایران را مطالعه فرمایید:

۱. انواع شرایط عضویت در انجمن علمی بازاریابی ایران

۱-۱ عضویت پیوسته

افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر، در رشته‌های بازاریابی و دیگر رشته‌های وابسته شامل:

 1. مدیریت اجرایی
 2. MBA یا EMBA
 3. مدیریت استراتژیک
 4. مدیریت بازرگانی
 5. افراد دارای مدرک کارشناسی بازاریابی یا مدیریت بازرگانی در صورت تایید و تصویب هیئت مدیره (نامه درخواست همراه با سوابق)

۱-۲ عضویت وابسته

افراد دارای مدرک کارشناسی و به مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته‌های بازاریابی و رشته‌های مدیریت سابقه فعالیت دارند.

۱-۳ عضویت دانشجویی

کلیه دانشجویان در رشته‌های مدیریت.

۱-۴ عضویت افتخاری

شخصیت‌های علمی ایرانی و خارجی فعال در حوزه‌های بازاریابی و مدیریت بازار. و همچنین شخصیت‌های علمی ایرانی و خارجی که پژوهش‌ها و فعالیت‌های آنان به پیشبرد اهداف انجمن موثر واقع شده است.

۱-۵ عضویت حقوقی

سازمان‌های فعال در زمینه‌های علمی و پژوهشی مرتبط با بازاریابی و مدیریت بازار.

۲. شرایط خاتمه عضویت در انجمن

عضویت اعضای انجمن علمی بازاریابی ایران در دو صورت لغو خواهد شد:

 • عدم پرداخت حق عضویت سالیانه
 • تقاضا نامه کتبی جهت لغو عضویت

۳. حق عضویت سالیانه

 • اشخاص حقیقی (پیوسته) ۲،۲۰۰،۰۰۰ ریال
 • اشخاص حقیقی (وابسته)۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
 • اشخاص حقیقی (دانشجویی) ۵۵۰،۰۰۰ ریال
 • اشخاص حقوقی (سازمان ها – شرکت ها) ۵،۵۰۰،۰۰۰ ریال