کنفرانس‌ و همایش‌

سمینار آموزشی مشترک

انجمن علمی بازاریابی ایران، با همکاری موسسات دیگر، به صورت مشترک سمینار آموزشی را در محل دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تدارک دیده است. موسسات همکار در این سمینار: انجمن علمی بازاریابی ایران انجمن علمی مدیریت اجرایی ایران انجمن تحقیقات بازاریابی ایران کمیته استاندارد سازی تحقیقات بازار و پژوهش‌های اجتماعی تاریخ: ۳ آبان ماه ۱۳۹۵ - از ساعت ۱۶ مکان: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد سخرانان: آقای دکتر دولتیار: مدیریت منابع انسانی در [...]